Tagged: Iulian Marinescu

Biografii, Memorii: Vasile Lucaciu (1978)

  Biografii, memorii: Vasile Lucaciu. Scenariu radiofonic de Mihai Stoian. Regia artistică: Constantin Dinischiotu. În distribuție: Gheorghe Cozorici, Ion Pavlescu, Val Săndulescu, Constantin Brezeanu, Corado Negreanu, Sorin Gheorghiu, Matei Gheorghiu, George Oprina, Constantin Dinulescu,...

Biografii, Memorii: Heinrich von Kleist

  Regia artistică: Constantin Dinischiotu. În distribuţie: Ion Caramitru, Gina Patrichi, Ion Marinescu, Mihai Fotino, Rodica Mandache, Sorin Gheorghiu, Adina Popescu, Mariana Cercel, Sorin Postelnicu, Mihai Dobre, Sorin Medeleni, Iulian Marinescu, Marinescu Gheorghe, Florin...